FRANK JALSOVSKY

„…NEKONEČNO, po ktorom tak ľudstvo prahne, aby ho pochopilo,
sa dá pochopiť len schopnosťou vyššou než rozum.
A síce tým, že vstúpime do stavu, z ktorého KONEČNO musí ustúpiť…“