Video

Umelci pozdravujú: výtvarník Frank Jalšovský
Portrét umelca - Frank Jalšovský
Dokument  - Família - Čas ukáže

Sonda do života súčasnej rodiny - video

Naši a svetoví – Frank Jalšovský

Radio Slovakia - interview.

Výstava v SND